The Missouri Photo Workshop
Faculty
Sandra Eisert
Minneapolis Star Tribune / The White House / The Washington Post / AP / San Jose Mercury News MPW 27-33, 35-37, 41-46, 51, 52